فرصت ثبت نام در ضیافت افطار و گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان به‌منظور فعّال‌سازی کمیسیون‌های عمومی و تخصصّی انجمن دانش‌بنیان خراسان- بهار 1401 به‌پایان رسید. ان‌شاالله با عضویت در انجمن دانش‌بنیان در سایر برنامه‌های مشابه میزبان شما باشیم؛