نام شرکت : تابان فارمد

نام مدیرعامل : علی بدیعی

تلفن تماس شرکت :  37112634 – 051

آدرس وب سایت رسمی شرکت:http://www.Tpharmed.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: info@tpharmed.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، میدان فردوسی، میدان بوعلی، پارک علم و فناوری سلامت، مرکز رشد دارویی، شرکت تابان فارمد

شرکت تابان فارمد در سال 1398 توسط چندتن از اعضای هیئیت علمی دانشکده داروسازی مشهد و فعالین صنعت داروسازی کشور با هدف تولید داروهای پیشرفته تاسیس گردید. هدف شرکت تولید دارو و فراورده های بهداشتی که تابحال در کشور تولید نشده اند با بهره گیری از دانش و تجربه اعضا می باشد. چشم انداز شرکت احداث کارخانه داروسازی و  صادرات داروهای پیشرفته به کشورهای همسایه می باشد.