نام شرکت : دانش محور زیست راندمان

نام مدیرعامل : مجتبی مرادزاده اسکندری

تلفن تماس شرکت : 05138920971

آدرس وب سایت رسمی شرکت: www.zistrandeman.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت:  zistrandeman@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد،دانش آموز20،پلاک39

کارگاه: مشهد-بزرگراه شهید کلانتری،مقابل پلیس راه طرق،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

انجام کلیه امور مرتبط به گیاهپزشکی و کشاورزی(مزارع،باغات،گلخانه ها،انبارها،سردخانه ها،فضای سبز ومنابع طبیعی)عقدقرداد با اشخاص حقیقی و حقوقی،عقدقرادادهای حوزه کشاورزی و گیاهپزشکی،تاسیس آزمایشگاه تشخیص آفات وبیماری های نباتی،تاسیس و تولید آزمایشگاه عوامل مفیدکشاورزی،تولیدانواع کودهای زیستی،ترکیبات بیولوژیک،حشرات مفیدوسایل مبارزه غیرشیمیایی یا عوامل خسارتزای گیاهپزشکی مثل تله های جلب کننده آفات