نام شرکت : زودکاران سروش پردازش

نام مدیرعامل : محمد مهراد همامی نیا

تلفن تماس شرکت : 05138416199

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.zoodikara.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت: zoodikaramashhad@gmail.com 

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، خیابان ابن سینا 2/19 ، دانشسرای جنوبی ساختمان ونوس طبقه 3 واحد 302

خدمات اداری حقوقی کارفرمایان با نام تجاری زودی کارا به منظور سرعت در فرایند های اداری  و کاهش در هزینه های تحمیلی به صاحبین کسب و کار در خدمات اداری حقوقی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و بهینه سازی روابط کارگر و کارفرما  برای اولین بار در کشور این امکان را فراهم نموده است که کارفرمایان بدون حضور در سازمان یا اداره مربوطه درخواست انجام خدمات خود را در پلتفرم این شرکت ثبت نموده و فرایندهای اجرایی آن را به صورت غیر حضوری رصد نماید و امکان بهرهمندی از رعایت قوانین آن سازمان را در جهت تامین منافع حداکثری خود با استفاده از کارگروه های تخصصی متشکل از وکلا و کارشناسان زودی کارا اقدام نماید