انعقاد تفاهم‌نامه‌ تجاری با اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا کشور افغانستان

بودجه‌ی ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داده‌شود

اوّلین جلسه‌ی گروه کاری توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان، ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی در تاریخ چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸