بزرگترین گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور خراسان رضوی – ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

درخواست نمایندگان شرکت های دانش بنیان و فناور استان از ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر رئیسی

🌺 پیام نوروزی رئیس هیئت مدیره ی انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی