اختتامیه‌ی اوّلین دوره‌ی جشنواره‌ی ملّی سرآمد

رویداد از سلسله رویدادهای انتقال تجربه و توانمندسازی صادراتی

برگزاری کارگاه یک روزه مالکیت فکری و ثبت اختراع در مشهد

نشست معرفی تسهیلات و معافیت‌های گمرکی ویژه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان

بزرگترین گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور خراسان رضوی – ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

درخواست نمایندگان شرکت های دانش بنیان و فناور استان از ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر رئیسی

🌺 پیام نوروزی رئیس هیئت مدیره ی انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان افتتاح شد

برگزاری مجمع عمومی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰